Trả lời khi nhận được tin nhắn không chỉ là phép lịch sự, mà còn là thước đo độ tin cậy

Leave a Reply

Read Next

Sliding Sidebar